کالکشن اینترکانتینتال در سامراسلم

دانلود رسلمنیا 1999
دسامبر 25, 2017
دانلود بکلش 1999
دسامبر 29, 2017

دانلود کالکشن summer's Intercontinental Glory که آرشیوی از مسابقاتی بر سر کمربند اینترکانتینتال است که در پی پر ویو سامرایسلم انجام شده که به دست خود دبلیو دبلیو ای گرد آوری شده ما مسابقات این کالکشن رو با کیفیت HD یا 720P براتون قرار دادیم برای دانلود هر مسابقه بر روی عکس اون کلیک کنید و برای دیتای بیشتر و گونه مسابقات به پیج اینستاگرام برید."آدرس های آینده ما با افزودن شماره یک به آدرس کنونی در دسترس خواهد بود.

سایر آرشیو مسابقات

سایر پست های سامراسلم